Back to top

Dalok

Ősbő vezér szelleme

Ősbő vezér szelleme,
Benne lakik mindenbe,
Fűben-fában, bokorban,
Benne van a Bakonyban.
 
Ősbő vezér szelleme,
Benne lakik mindenbe,
Fűben-fában, bokorban,
Benne van a Bakonyban.
 
Benne van a fenyőben,
A nyárfában, a tölgyben,
Ágas-bogas sűrűben,
Füvet adó mezőben,
 
Ősbő vezér szelleme,
Benne lakik mindenbe,
Fűben-fában, bokorban,
Benne van a Bakonyban.
 
Ősbő vezér szelleme,
Benne lakik mindenbe,
Fűben-fában, bokorban,
Benne van a Bakonyban.
 
Bakony ország hegyibe,
Átölelő völgyibe,
Ott fakadó forrásba,
Vad taposta csapásba.
 
Ősbő vezér szelleme,
Benne lakik mindenbe,
Fűben-fában, bokorban,
Benne van a Bakonyban.
 
Ősbő vezér szelleme,
Benne lakik mindenbe,
Fűben-fában, bokorban,
Benne van a Bakonyban.

2006

Szél viszi

Szél viszi, az ének hangját,
messzire, hogy mások is hallják,
hűsíti a napnak melegét,
szárítja az égiek könnyét.
 
Nap viszi a világnak fényét,
meg őrzi a tűznek melegét.
Égboltnak a fényes fáklyája,
árnyékban az utat mutatja.
 
Urunk istenünk ki adtad nekünk a tüzet, vizet, földet, s levegőt,
Világod fénye ragyogjon mindöröktől fogva mindörökké!
 
Víz viszi földanyának vérét,
Segíti az ember gyermekét,
Forrásvíz mely földből tör elő,
Tisztaság a lelkedet őrző.
 
Szél viszi az  égiek hangját,
Messzire, hogy mások is hallják
A szó elér így kerek a világ
Lelkedben az égi utat járd.

2006

Szellemhívó

Szellemsereg közeledik,
Azt hallom, azt hallom,
Szarvas hátán lovagolnak,
Azt hallom, azt hallom,
A föld hátán dübörögnek,
Úgy hallom, úgy hallom,
Egyre jobban közeledik,
Úgy hallom, úgy hallom,
Remeg a föld pata alatt,
Azt érzem, azt érzem,
Ősi tüzünk köré érnek,
Azt látom, azt látom,
A tűz körül szarvasének,
Azt hallom, azt hallom.
 
Hét ég szelleme megjelent,
Hét ég szelleme közétek járt,
Hét ég szelleme igaz szavakat hozott!
Szólottak!
Amíg te hiszed az sólyom röptét,
Amíg te járod az ősök ösvényét,
Amíg te vagy az tiszta lélek,
Az igaz ember útját járod!
Legyen örök mint az folyó folyása,
Mint az nap fénye,
Mint az világ!!

A tűz körül szarvasének,
Azt hallom, azt hallom.
Remeg a föld pata alatt,
Azt érzem, azt érzem,
Egyre jobban távolodik
Úgy hallom, úgy hallom,
Szarvas hátán lovagolnak,
Azt hallom, azt hallom,
Szellemsereg távolodik,
Azt hallom, azt hallom,

2006

Teremtő Tengrithez

Szakadatlan, szakadásban,
Nyughatatlan megnyugvásban,
Örökkön forgószélben,
Örvénylő örvénylésben.
 
Világnak világában,
Fénynek árnyékában,
Szerelem szerelmében,
Összeillő ellentétben.
 
Világ minden erdejében,
Világ minden mezejében,
Világ minden tengerében,
Benne a világmindenségben.

2006

Teremtő tűz, víz, föld, levegő

Ó fényes tűz, ó fényes tűz,
Ősöknek vára, lélekjurtája.
Áldás, áldás, végtelen áldás!
 
Ó tiszta víz, ó tiszta víz,
Ontod a szomjat, tisztára moshat.
Áldás, áldás, végtelen áldás!
 
Ó földanya, ó földanya,
Fának bölcsője, szarvas őrzője.
Áldás, áldás, végtelen áldás!
 
Végtelen ég, végtelen ég,
Turulmadár, hol büszkén száll.
Áldás, áldás, végtelen áldás!
 
Ó teremtő, ó teremtő,
Mindennek őre, megteremtője.
Áldás, áldás, végtelen áldás!

2006

Tiszta élet utáni vágy

Solymász solymoljon,
Harcos harcoljon,
Tátos gyógyítson,
Jó lelket találjon.
 
Regős regöljön,
Asszony jól főzzön,
Vadász íjazzon,
Öreg vigadjon.
 
Gyermek tanuljon,
Leányból jó asszony,
Asszonyból jó anya,
Gyermek tanítója.
 
Fiúból katona,
Vitéz marcona,
Életét adja,
Hazáját megtartsa.
 
Harcos tiszteljen,
Erősen higgyen,
Tátos látása,
Lelket táplálja.
 
Szeretet legyen,
Mélyen szívekben,
Jó szándék vezet,
Tiszta az életed.
 
Tiszta az életed,
Istent meg kísérted,
Lelkednek jósága,
Fényt vetít világra.

2006

Tisztelet a tiszteletért

Áldassék Nimrud király sarjadéka,
nemzettsége Hunor s Magor maradvája.
Ősapáink, ősanyáink szívóssága,
Ívódjon be lelketekbe kitartása!
 
Adassék kelő napnak tiszta fénye,
erősödjék nemzettségnek szívverése,
ügyeljétek az szarvasnak fürge léptét,
fürkésszétek kéklő égen sólyom röptét!
 
Amit kérek ég szelleme, megadjátok,
tűzzel-vassal űzött népem vigyázzátok,
áldozatot mutatunk be ősi módra,
hallgassatok tisztaszívű magyar szóra!
 
Adjon Tengri! Békét és, hosszú életet,
bő termést, nagycsaládot és gyermeket,
Fogadd Tengri! Tiszta szívemnek hűségét,
életem végéig tartó tiszteletét!

2006

Tűz révülete

Érezd szél fúvását,
Érezd nap melegét,
Halljad kürtnek hangját,
Érezd dob erejét.
 
Lelkedben a parázs,
Érezd révületét,
Szemedben a parázs,
Érezd szédületét.
 
Mélyen lelkedbe vág,
Kifordít magadból,
Bűvölj el tűzvarázs,
Tátos dobbal dalolj.

2006

Utolsó pillanat

Száll reám az álomkór vágya,
Varázsport hintek a szunnyadó világra,
Mert sír a halomra, halomra sír,
Kivénhedt lelkem már semmit sem bír!
 
Ki emlékezik az elhunyt hősökre?
Jó tündérekre, és csodatevőkre.
Mert sír a halomra, halomra sír,
Kivénhedt lelkem már semmit sem bír!
 
Meghal a test és elmegy a lélek,
Kilehel magából mindent, mi élet.
Mert sír a halomra, halomra sír,
Kivénhedt lelkem már semmit sem bír!
 
Ürességet érzek ebbe a világba,
Árnyékban élünk, burokba zárva.
Mert sír a halomra, halomra sír,
Kivénhedt lelkem már semmit sem bír!
 
Eljár az idő a ráncok, csak híznak,
A túlvilágon a szellemek hívnak.
Mert sír a halomra, halomra sír,
Kivénhedt lelkem már semmit sem bír!
 
Vén a lelkem, húz a másvilágra,
Varázsport hintek a szunnyadó világra.
Mert sír a halomra, halomra sír,
Kivénhedt lelkem már semmit sem bír!

2006

Adjon Isten

Bízva bíztam tiszta szívvel,
Adjon isten erőt kinek, kell!
Értelmet adjon teremtéssel,
Szerelmet adjon megértéssel,
Megértést adjon szeretettel,
Jó világot adjon emberekkel,
Tudást adjon szívérzéssel,
Magányt adjon fényleléssel
Társat adjon bizalommal,
Hitet adjon vigalommal.
Vigalommal,
Irgalommal,
Irgalommal.

2007

Ahogy Isten teremtett

Úgy teremtett meg az isten bennünket,
Hogy jól tudjuk viselni a terhünket,
A terhünknek a súlyát ő ránk rótta,
Ki-ki, ahogy a lelkével elbírja.
 
Lelket kapott mindenki hogy érezzen,
Érzés mellé tudást hogy ne félhessen,
Szívet is rendelt hogy érzés dobogjon,
Világszeretete nehogy elmúljon.
 
A szívekben helyet nyitott másnak
A hazádat hogy szeresd, és bezárjad,
Beléd ültette az égő szerelmet,
Amit belűről kívánsz, azt meg tegyed.
 
Kétséget és a vizslatást rád hagyta,
Folyton keresést, kutatást magadba,
De utat is hagyott ő a szívedben,
Hogy megtaláld önmagad az istenben.

2007

Áldott legyen!

Áldott legyen ez a föld ahová én, születtem,
Áldott legyen Jó Tengri ki Magyarnak, teremtett.
 
Áldott légy!   Áldott légy!
 
Áldott legyen ez a föld ahová fát, ültettem,
Áldott legyen a teste, hogy felnevelte nekem.
 
Áldott légy!   Áldott légy!
 
Áldott legyen ez a föld, mert testéből víz fakad,
Áldott legyen a nedve, oltja világ szomjadat.
 
Áldott légy!   Áldott légy!
 
Áldott legyen ez az ég, tiszta éjen fényt mutat,
Áldott legyen kéksége végtelenbe, int utat.
 
Áldott légy!   Áldott légy!
 
Áldott legyen ékes nap, mely világra fényt fakaszt,
Áldott legyen melege, tél után hoz szép tavaszt.
 
Áldott légy!   Áldott légy!
 
Áldott legyen sötét éj, s minden fényes csillaga,
Áldott legyen éjszakák, árnyékos hold sugara.
 
Áldott légy!   Áldott légy!
 
Áldott legyen ez a föld, ahová én születtem,
Áldott legyen ki velem tart, áldott legyen Nemzetem!
 
Áldott légy!   Áldott légy!

2007

Béke legyen veletek!

Béke legyen veletek!
Abból egyen lelketek,
Szeretetnek ízével,
Őseinknek hitével!
 
Éljetek! Éljetek!
 
Béke legyen veletek!
Jó emberek legyetek,
Hol a baj ott szükség van,
Segítséget megadjad!
 
Szívedből! Szívedből!
 
Béke legyen veletek!
Úgy ragyogjon szemetek,
Őseinknek tudása,
Léteteket táplálja!
 
Jóságból! Jóságból!
 
Béke legyen veletek!
Kívül-belül szeretet,
Belőletek, áradjon,
Tengri szava hallatsszon!
 
Megtartsad!  Megtartsad!

2007

Bor Tengri Szer dal

Megújulás fényét hozza el tavaszra,
Világ születése Bor Tengrinek napja.
Ilyenkor a fák is virágba borulnak,
Áldás szálljon rád is reményt, hoz a holnap.
 
Boldogasszony anyánk gyümölcsöket oltja,
Jó termést vigyázza a bőséget hozza.
Ilyenkor a fák is virágba borulnak,
Áldás szálljon rád is reményt, hoz a holnap.

2007

Csillagúton (Farkas Boglárka emlékére. Élt 11 esztendőt)

Elment egy lélek a világfájára,
Csillagösvényen ősöknek útjára,
Jó istenem arra kérlek téged!
Égi úton világítson fényed!
 
Jó istenem arra kérlek téged!
Égi úton világítson fényed!
 
Hét világban pásztortüzek gyúlnak,
Csillagfények soha nem fakulnak!
Könnyes szemmel felnézek az égre,
Csillagfényben Boglárka emléke.
 
Könnyes szemmel felnézek az égre,
Csillagfényben Boglárka emléke.
 
Hét világban pásztortüzek gyúlnak,
Csillagfények soha nem fakulnak!
Könnyes szemmel felnézek az égre,
Csillagfényben Boglárka emléke.
 
Könnyes szemmel felnézek az égre,
Csillagfényben Boglárka emléke.

2007

Égikapunyitó

Égi pásztorok vagyunk gazdátlan lelkeknek,
Segíteni akarunk reményt vesztetteknek,
Gyógyító erőmmel égi kapum-tárom,
Szeretet jöjjön bőven, szálljon sólyomszárnyon.
 
Hét világból kötelem a földre eresztem,
Nyisd ki szíved, jöjj velem, engedd, hogy vezessem,
Lelked szárnya csapkodjon, egyre feljebb szálljon,
Földi léted elhagyjon égi kapum-tárom.
 
Szíved minden zugából szeretet lüktessen,
Benned élő világból a jóság kövessen,
Csillagréten rá lelhetsz a végtelen fény útra,
Eltűnnek a határok az égi kapum nyitva.
 
Két kapura kitárom, gyere hát be vélem,
Ott van az én világom, ott van az én népem,
Nyitva van a lelkemben át, járhattok rajta,
Égi kapu én vagyok a világ ajtaja.
 
Égi kapu én vagyok a világ ajtaja!

2007

Égre nézek álmomban

Égre nézek álmomban
 
Égre nézek álmomban,
hallani hangodat hajnalban.
Hajnali hangodban merülök,
fényes szemedben eltűnök.
 
Ölelni csillagos házában,
szeretni égő vágyában,
lelkem a lelkedben összezár,
olvadó fénybe gyere már.
 
Ezüstös holdnak fényében,
örvénylő világnak méhében,
végtelen határok aljában,
szomjazó szívem sarkában.
 
Boldogság kötele kezemben,
Napkoronája fejemen,
lábamban fürge lépések,
bennem bolyongó érzések.
 
Vasrácsokkal kerítve,
Olvasztó hővel hevítve.
Folytonos láva sodrásban,
vasolvasztó markában.
 
Erős az érzés. Feszülök!
Szemem világából eltűntök!
Elmerülök a mocsárban,
süllyedek érző világban.
 
Égre nézek álmomban,
hallani hangodat hajnalban,
hajnali hangodra ébredek,
hajnali álmok ég veletek!

2007

Egyedül vagyok

Egyedül vagyok!
Mint a nap! Mint a nap!
Magányos szívem,
Megszakad! Megszakad!
Fényemmel mégis,
Ragyogok! Ragyogok!
Egész világra
Mosolygok! Mosolygok!
 
Egyedül vagyok!
Mint a hold! Mint a hold!
Éjnek hallgatása,
Átkarolt! Átkarolt!
Éjjeli égen,
Vándorlok! Vándorlok!
Csillagok között,
Megbúvok! Megbúvok!
 
Egyedül vagyok!
Mint az ég! Mint az ég!
Napnak fénye,
Bennem ég! Bennem ég!
Kéklő testem,
Végtelen! Végtelen!
Kerek világot,
Ölelem! Ölelem!
 
Egyedül vagyok!
Mint a föld! Mint a föld!
Fájdalomtól,
Meg gyötört! Meg gyötört!
Testemben életet,
Nevelek! Nevelek!
Abból lesznek,
Emberek! Emberek!
 
Egyedül vagyok!
Mint a fény! Mint a fény!
Éltető sugarat,
Szeretném! Szeretném!
Tündöklök a világ,
Szájában! Szájában!
Én vagyok a lélek,
Bálványa! Bálványa!
 
Egyedül vagyok!
Minta szív, szeretet!
Eggyé váljunk,
Veletek, veletek!
Hogyha lelkünk,
Összeér! Összeér!
Egymás szívét,
Ölelnénk! Ölelnénk!

2007

Én megszülettem

Én megszülettem Napatyám fényébe!
Én megszülettem holdanyám fényébe!
Én megszülettem tűznek a lángjába!
Én megszülettem víznek folyásába!
Én megszülettem földnek a méhébe!
Én megszülettem a levegőégbe!
Mi megszülettünk kettős örvénylésbe!
Mi megszülettünk Yotengrit ölébe!
 
Én megszülettem hegyek szikláiban!
Én megszülettem völgyek zugaiban!
Én megszülettem örök zöld fenyőben!
Én megszülettem eget érő tölgyben!
Én megszülettem életfa tövében!
Én megszülettem életfa tövében!
Mi megszülettünk kettős örvénylésbe!
Mi megszülettünk Yotengrit ölébe!

2007

Érzelemtől függő

Lelkemből kifakadt,
Minden mi gondolat,
Éj sötét leplében,
Hajló gyertyafényben,
 
s rajtam ül, és lelkem világán,
S rajtam ül, és lelkem világán!
 
Táncolni akarok,
Erővel nem bírok,
Éj sötét leplében,
Hajló gyertyafényben,
 
S rajtam ül, és lelkem világán,
S rajtam ül, és lelkem világán!
 
Táncolnak helyettem,
létem elvesztettem,
Éj sötét leplében,
Hajló gyertyafényben,
 
S rajtam ül, és lelkem világán,
S rajtam ül, és lelkem világán!
 
Körülöttem tündérek,
Lélek hangon zenélnek,
Éj sötét leplében,
Hajló gyertyafényben,
 
S rajtam ül, és lelkem világán,
S rajtam ül, és lelkem világán!

2007

Fényes napban eltűnök

Fényes napban eltűnök,
De éjjel újra eljövök,
Testvéreimmel vagyok,
Lelkeket elbújtatok!
 
Hazám a végtelenség,
Határtalan tiszta ég,
Éjben utat mutatok,
Fényes létben ragyogok!
 
Felhő, hogy ha eltakar,
Világtalan éj akar
És ha ködbe öltözök,
Szürke fénybe költözök!
 
Fényes napban eltűnök,
De éjjel megint eljövök,
Este a fény én vagyok,
Világra áldást hozok!

2007

Ha vándorbot lehetnék...

Ha vándorbot lehetnék,
Garaboncnak segítnék,
Én lennék a barátja,
Hétmérföldes csizmája.
 
Ha pásztorbot lehetnék,
Nagy gulyákat őriznék,
Pásztorsíp nekem fújna,
Lelkem zenéből volna.
 
Regüs bot, ha lehetnék,
Régi törvényt regünék,
Láncból lenne a subám,
Agancsból meg a kucsmám.
 
Ha tátos bot, lehetnék,
Nagy titkokat rejtenék,
Fel lenne az rám róva,
Úgy volna az titkolva.

2007

Hajnali fényben születek

Hajnali fényben születek
Nap sugaraira tekintek,
Bíboros színe átjárja,
Lelkem érzését felrázza.
 
Hajnali fénybe születek,
Vörösben izzó napszekerek
Égbolton cikázva, vágtatva,
Rohannak bele a napba.
 
Hajnali fényben születek,
Bennem és világban béke lebeg,
Ez, ami szívemet feltárja,
Lelkem a béke oltára.
 
Hajnali fényben születek,
Tiszta életet keresek,
Úszok a végtelen tengerbe,
Mint jóérzés az emberbe.
 
Hajnali fényben születek,
Hajnali fénytől ébredek,
Éjszaka jő én, elmegyek,
Csillagok fényében rejtezek.

2007

Hazámat nem adom!

Ez a föld az életem,
Mert én ide születtem,
Ide jöttem világra,
Itt találtam hazára!
 
Nem adom! Hazámat nem adom!
 
Nekem zöldell itt a fű,
A magas tűlevelű,
Napnak fénye simogat,
Szélnek keze cirógat.
 
Nem adom! Hazámat nem adom!
 
Nekem bugyog a forrás,
Tiszta íze oly csodás,
Ez hazámnak a könnye,
Verejtéke öröme!
 
Nem adom! Hazámat nem adom!
 
Nekem állnak a hegyek,
Égbe sziklák merednek,
Hogyha én azt Megmászom,
A világot belátom!
 
Nem adom! Hazámat nem adom!
 
Nekem ragyog holdanyám,
Csillagfényű a hazám,
Szívemből én imádom,
Csak egy van a világon!

2007

Hol ősök hangja szól

Tárd ki lelked, engedj be,
Velem énekelj, dalolj,
Gyere! Táncolj az egekbe!
Hol ősök hangja szól!
 
Csillagok fényében eltűnök,
Rőtt világgal dacolj,
Fényösvényen zendülök,
Hol ősök hangja szól!

2007

Ima Ős Anyánkhoz

Vész időkben éneklek,
Ég segítségét kérek.
Átok rajtunk megtörjön,
Ármány sárkány eltűnjön.
 
Hét világba felmegyek,
Jobban hallják az istenek,
Énekemet, dobomat,
Jó segítséget hozhat.
 
Jöjjön elő a világ szeretete!
Jöjjön elő nemzetünknek védőszentje!
Boldog Asszony! Boldog Asszony!
Boldog Asszony! Boldog Asszony!
 
Hét világot bejártam,
Ismert arcokat láttam.
Megszólítottam őket,
Rakjunk égi őrtüzet.
 
Őrtűz köré leültünk,
Messzire szólt énekünk,
Dobok hangja világba
Segítséget kiáltja!
 
Jöjjön elő a világ szeretete!
Jöjjön elő nemzetünknek védőszentje!
Boldog Asszony! Boldog Asszony!
Boldog Asszony! Boldog Asszony!
 
Erős fénye égi tűznek,
Javasok és látók gyűltek,
Regüsök, tátosok, tudók,
Gyógy varázsigét mondók.
 
Magyar népnek oltalmára,
Ők ügyelnek a világra!
Ott teremnek hol a baj van!
Versben mondják el vagy dalban!
 
Jöjjön elő a világ szeretete!
Jöjjön elő nemzetünknek védőszentje!
Boldog Asszony! Boldog Asszony!
Boldog Asszony! Boldog Asszony!

2007

Indulok a másvilágra...

Belőlem versek születnek,
Más nem lesz, mit itt hagyok,
Szürke faládába tesznek,
Magányosan útra indulok.
 
Indulok a másvilágra,
Megtisztítom lelkemet,
Emléket hagyok magamból,
Szülőföldem eltemet.
 
Kopjafára fel lesz róva,
A dolgot, mit végeztem.
Halál hajnal virradóra,
Küszöbre meg érkezem.
 
Indulok a másvilágra,
Megtisztítom lelkemet,
Emléket hagyok magamból,
Szülőföldem eltemet.
 
Életfa ágára megyek,
Ott lelem a nyugalmam.
Szájról-szájra elterjedjen,
Azt, amit már itt hagytam.
 
Indulok a másvilágra,
Megtisztítom lelkemet,
Emléket hagyok magamból,
Szülőföldem eltemet.
 
Elköszönni mindenkitől,
Új utamat megjárom,
Megbánás jön a szívemből,
Rosszat nekem bocsásson!
 
Indulok a másvilágra,
Megtisztítom lelkemet,
Emléket hagyok magamból,
Szülőföldem eltemet.

2007

Itt maradok e földön

Szabadnak születtem, mint a madár,
Nem élhetek be zárva!
Égre nézve a hét határ,
Lelkemben életfája.
 
Hiába akarják, nem megyek el,
Itt maradok e földön!
Szép Magyarországért élni itt kell!
Inkább a halál mint a börtön!
 
Előttem szélvihar utánam özönvíz,
Itt maradok e földön!
Amíg ver a szívem maradt bennem íz
Őseim kincsét megőrzöm!
 
Kárpát országnak a bölcsőjében,
Láttam meg a napvilágot.
Oltalmazó anyai ölelésben,
Óvott engem és vigyázott.
 
Életem most már kezedbe adom,
Védelek és szolgállak.
Anyaföldemet én el nem hagyom,
Mélyen a szívembe zárlak!
 
Előttem szélvihar utánam özönvíz,
Itt maradok e földön!
Amíg ver a szívem maradt bennem íz
Őseim kincsét megőrzöm!
 
Csak arra kérlek egy istenem,
Hogy családomat meg óvjad!
Ha esküt tettem hát én meg teszem!
Ott leszek az első sorban!
 
Édes családom most hozzád szólok!
Benned van a bizodalmam!
Ne nehezteljetek, ha indulok!
Hisz segítek, hogy ha nagy baj van!
 
Előttem szélvihar utánam özönvíz,
Itt maradok e földön!
Amíg ver a szívem maradt bennem íz
Őseim kincsét megőrzöm!

Íz: Mai szóval lélek

2007

Kellene!

Kellene egy élet,
Ahol kapni szépet,
Hol a szeretet
Naponta megetet.
 
Kellene az érzés,
Jóságtól békés,
Hol nincs árva ember,
Csak jóság tenger.
 
Kellene megbékélni,
Nyugodni nem félni.
Isten szemébe nézni,
S tőle sosem kérni!

2007

Keresd lelkedben a jót!

Végtelenség tengerében,
A tudásnak erdejében.
Elvesztettük réges-régen.
Eltűnt az idők mélyében.
 
Hej! Hej! Hej hahó keresd lelkedben a jót!
Hej! Hej! Hej hahó keresd lelkedben a jót!
 
Tátos útra kerekedünk,
Világfáján tekeredünk.
Csillagösvényen vágtatunk,
Arra visz a szarvas utunk.
 
Hej! Hej! Hej hahó keresd lelkedben a jót!
Hej! Hej! Hej hahó keresd lelkedben a jót!
 
Dobom dobban, hangom rezdül,
Lelkem varázs dalra perdül.
Sürög-forog az énekben,
Zenét élek én lélekben.
 
Hej! Hej! Hej hahó keresd lelkedben a jót!
Hej! Hej! Hej hahó keresd lelkedben a jót!
 
Váljon valóra az álmod,
Lelkedben jót megtalálod.
Tárd ki őszintén a szíved,
Jóság melengeti lelked.
 
Hej! Hej! Hej hahó keresd lelkedben a jót!
Hej! Hej! Hej hahó keresd lelkedben a jót!

2007

Keresem csillagom

Hajnali égen,
Csillagot néztem,
Lelkemet járja,
Fénye varázsa.
 
Úttalan-utakon,
Keresem a csillagom,
 el van rejtőzve,
a tündök erdőbe,
a tündök erdőbe.
 
Göncöl szekéren
Eget járom éppen,
Fényemet nem látom,
Sehol nem találom.
 
Úttalan-utakon,
Keresem a csillagom,
 el van rejtőzve,
a tündök erdőbe,
a tündök erdőbe.
 
Villan egy csillám,
Magamhoz fognám,
Ölelem, szorítom,
Meg van a csillagom!
 
Úttalan-utakon,
Keresem a csillagom,
el van rejtőzve,
a tündök erdőbe,
a tündök erdőbe.
 
Hajnali égen,
Göncöl szekéren,
Fényemet látom,
Égi útját járom.
 
Úttalan-utakon,
Keresem a csillagom,
 el van rejtőzve,
a tündök erdőbe,
a tündök erdőbe.

2007

Lélek tisztító

Meghívott az erdő bolyongni,
Meghívott a lelkemet gyógyítani,
 
Hej hejnanna hej hej hó
Hej hejnanna hej hej hó
 
Köves ösvényen hozott ide,
Hívott húzott ide, ide
 
Hej hejnanna hej hej hó
Hej hejnanna hej hej hó
 
Magas hegy tetején ülök,
Szikla mélyén révülök.
 
Hej hejnanna hej hej hó
Hej hejnanna hej hej hó
 
Köveknek rezgése,
Fáknak rezgése,
Fűnek rezgése,
Földnek rezgése,
Napnak fénye
Világ szépe
 
Hej! Hej! Tisztist meg lelkem! hej!
Hej! Hej! Tisztist meg lelkem! hej!
Hej! Hej! Tisztist meg lelkem! hej!
Hej! Hej! Tisztist meg lelkem! hej!
 
Hej hejnanna hej hej hó
Hej hejnanna hej hej hó
 
Hej hejnanna hej hej hó
Hej hejnanna hej hej hó
 
Hej hejnanna hej hej hó
Hej hejnanna hej hej hó
 
Hej! Hej! Tisztist meg lelkem! hej!
Hej! Hej! Tisztist meg lelkem! hej!
Hej! Hej! Tisztist meg lelkem! hej!
Hej! Hej! Tisztist meg lelkem! hej!

2007

Lelkemet örömmel etetem

Jó lelkeket etetek, dallamos zenével,
bút, bánatot felednek, közös énekléssel,
a szívemet kitárom csak az öröm jöjjön,
a bánatot elhagyom jó szándék jót szüljön.
 
Gyere be, gyere be, lelkembe, lelkembe,
Gyere be, gyere be, lelkembe, lelkembe,
 
Öröm dalok, énekek, jó kedvemet hozza,
eggyé válljunk véletek, hangal össze mossa,
test és lélek egybekelt, öröm égen, földön,
a bánatunk elszelelt, jó kedvem megörzöm.
 
Gyere be, gyere be, lelkembe, lelkembe,
Gyere be, gyere be ,lelkembe , lelkembe,

2007

Magasodó tölgy élete

Fa vagyok én megnőve,
A mély tölgyerdőbe,
Gyökerem mélyre teszem
Onnan szívom életem.
 
Földből erőmet kapom,
Gyökeremmel markolom,
Onnan növök ég felé,
Ahogy isten teremtvé.
 
Erős törzsemből ádok,
Ágakat így formálok,
Gallyakat így nevelek,
Ágak végén levelek.
 
Ágamon sokat tartok,
Levelet, gallyat, s makkot,
Egész évben nevelem,
Mert teremtés a kenyerem.
 
Kineveltem termésem,
Útra engedem szépen,
Halkan földre vetem,
Örvénylésbe beteszem.
 
Egyik vadkant eteti,
Másik földből születik,
Harmadik, lent elvérzik,
Földanyánkhoz megtérni.
 
Aki földből születik,
Földanyánk ki neveli,
Akit vadkan megevett,
Malacnak ad életet.
 
Örök körforgásban,
Szerelmet megláttam
Ki szívemet markolja,
A lelkemet megfogja,
 
A lelkemet megfogja,
Világomat megkapja,
A lelkemet meglátja,
Szeretettel megáldja.

2007

Meríts erőt!

Ha fogytán van már az erőd,
Eredj ki a rétre!
Szívj magadba friss levegőt,
Nézz fel az égre!
 
Szúrós erős tekinteted,
Vesd bele a napba!
Onnan meríts friss hitet,
Ahogy Ősten adta!

2007

Mindenből születni, mindenben meghalni

Gyere velem meghalni, fényben újra születni,
Régi testem elhagyom, a lelkem megtisztítom.
 
Ha meghalok veletek, abból újra születek,
Öregségem elhagyom, lelkemet meg újítom!
 
Napból újra születek, tiszta fényből eredek,
Meleg fényű erőmet, irányítja szeretet!
 
Ha meghalok veletek, abból újra születek,
Öregségem elhagyom, lelkemet meg újítom!
 
Holdból újra születek, éjszakába jelenek,
Csillagokkal vigyázva, az árnyékos világra!
 
Ha meghalok veletek, abból újra születek,
Öregségem elhagyom, lelkemet meg újítom!
 
Vízből újra születek, folyókat meg teremtek,
Földanyánkat itatom, jó világát megtartom!
 
Ha meghalok veletek, abból újra születek,
Öregségem elhagyom, lelkemet meg újítom!
 
Tűzből újra születek, lángnyelveken zenélek,
Az énekem bejárja, ez a tűznek varázsa!
 
Ha meghalok veletek, abból újra születek,
Öregségem elhagyom, lelkemet meg újítom!
 
Földből újra születek, erdőket ki nevelek,
Égig érő világfa, onnan nő a világba!
 
Ha meghalok veletek, abból újra születek,
Öregségem elhagyom, lelkemet meg újítom!
 
Égből újra születek, rokonaim a szelek,
Hűsítő szélfúvásom, világ fáját bejárom!
 
Ha meghalok veletek, abból újra születek,
Öregségem elhagyom, lelkemet meg újítom!
 
Ha meghalok veletek, abból újra születek,
Öregségem elhagyom, lelkemet meg újítom!

2007

Nem akarom azt hallani!

Nem akarom azt hallani, bűn, amiért megszülettem.
Nem akarom azt hallani, bűn, mert az almát megettem.
Nem akarom azt hallani, hogy mi istent megtagadtuk.
Csak azt akarom hallani, népünkből sokat áldoztunk!
 
Ez az én gyökerem, innen szól az ősök hangja,
Ez a lélek kötelem, jelent s múltat összefogja.
Hej! Hannah hej! Nemzettség meg erősödjön!
Hej! Hannah hej! Életfa világot nőjön!
Hej! Hannah hej! Dobom hangja erőt hozzon!
Hej! Hannah hej! A magyar mind összefogjon!
 
Nem akarom azt hallani, hogy régmúltam pogány élet.
Nem akarom azt hallani, hogy magyarnak lenni vétek.
Nem akarom azt hallani, hogy tátosok gonosz lelkek.
Csak azt akarom hallani, gyógyítottak és neveltek!
 
Ez az én gyökerem, innen szól az ősök hangja,
Ez a lélek kötelem, jelent s múltat összefogja.
Hej! Hannah hej! Nemzettség meg erősödjön!
Hej! Hannah hej! Életfa világot nőjön!
Hej! Hannah hej! Dobom hangja erőt hozzon!
Hej! Hannah hej! A magyar mind összefogjon!
 
Nem akarom azt hallani, nyereg alatt húst puhítok.
Nem akarom azt hallani, népek között tüzet szítok.
Nem akarom azt hallani, a világot kiraboltam.
Csak azt akarom hallani, az erőmet megmutattam!
 
Ez az én gyökerem, innen szól az ősök hangja,
Ez a lélek kötelem, jelent s múltat összefogja.
Hej! Hannah hej! Nemzettség meg erősödjön!
Hej! Hannah hej! Életfa világot nőjön!
Hej! Hannah hej! Dobom hangja erőt hozzon!
Hej! Hannah hej! A magyar mind összefogjon!
 
Nem akarom azt hallani, tűzimádó vadak voltunk.
Nem akarom azt hallani, hogy ember vérrel áldoztunk.
Nem akarom azt hallani, templomokat felgyújtottunk.
Csak azt akarom hallani, hiteteket nem bántottuk!
 
Ez az én gyökerem, innen szól az ősök hangja,
Ez a lélek kötelem, jelent s múltat összefogja.
Hej! Hannah hej! Nemzettség meg erősödjön!
Hej! Hannah hej! Életfa világot nőjön!
Hej! Hannah hej! Dobom hangja erőt hozzon!
Hej! Hannah hej! A magyar mind összefogjon!
 
Nem akarom azt hallani, hogy bálványokat imádtunk.
Nem akarom azt hallani, állat módján lakmároztunk.
Nem akarom azt hallani, a hazám a világ széle.
Csak azt akarom hallani, népemben Attila vére!
 
Ez az én gyökerem, innen szól az ősök hangja,
Ez a lélek kötelem, jelent s múltat összefogja.
Hej! Hannah hej! Nemzettség meg erősödjön!
Hej! Hannah hej! Életfa világot nőjön!
Hej! Hannah hej! Dobom hangja erőt hozzon!
Hej! Hannah hej! A magyar mind összefogjon!

2007

Nincs fénye a csillagoknak

Sötét erdőn járunk,
ármány árnyak hívogatnak.
Utat nem találunk,
mert nincs fénye a csillagoknak.
 
Napszarvas jelenj meg,
fénylő égi oltalomban.
A csapást mutasd meg,
mert nincs fénye a csillagoknak.
 
Árva űzött népem,
ne bízz az irgalomban.
Éj sötétbe nézel,
mert nincs fénye a csillagoknak.
 
Összegyűltek szóra,
világ lelkek gyógyítója,
elindultak útra,
mert nincs fénye a csillagoknak.
 
Dobom húzz az égbe,
Jó testvére viharoknak.
Szükség jő a segítségre,
mert nincs fénye a csillagoknak.
 
 
IsTen elé állva,
lesz fénye a csillagoknak,
A bölcs választ várva.
Ha Magyarok összefognak!

2007

Nyugtató dobom

Dobom hangja rezdül, mélyen a lelkembül,
Dobom hangja rezdül, mélyen a lelkembül,
 
Táncolnak a fák, ahogy a ritmust hallják,
Táncolnak a fák, ahogy a ritmust hallják,
 
Hnana énekem dala száll, hegyen-völgyön jár,
Hnana énekem dala száll, hegyen-völgyön jár,
 
Bejárja az erdőt, tölgyet és fenyőt,
Bejárja az erdőt, tölgyet és fenyőt,
 
Dalom, ahogy csavarodik, lelkem úgy megnyugszik,
Dalom, ahogy csavarodik, lelkem úgy megnyugszik,

2007

Őselemek ébresztése

Első dobunk hangjára
Földnek bőre kettényílik,
 
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
 
Második dob hangjára,
Szél feltámad örvénylik.
 
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
 
Harmadik dob hangjára,
Föld mélyéből víz fakad.
 
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
 
Negyedik dob hangjára,
Tűznek lángja megharap.
 
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
 
A négy dobnak hangjára,
Ősi erő mind feléled.
 
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
 
A négy dobnak hangjára,
A bölcs istent megkísérted.
 
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
 
Megkísérted, megkísérted,
Így a világot megérted.
 
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
 
A világot másképp érted,
Lelked mélyét így elérted!
 
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó,
Hejja, hejja, hejja hó, hejja, hejja, hó, hó.

2007

Oldalak