Back to top

Lélek visszatérítés (utazás előző életeinkbe...)

Van úgy mikor igazán nem találjuk a helyünket, amikor azt érezzük nem vagyunk teljesen magunk. Vagy esetleg folyton visszatérő dolgok kísértenek, vagy esetleg megjelennek. Mintha a lényünk egy másik dimenzióban is létezne, s egyéb furcsa érzések kavarodnak körülötted.

Az én olvasatomban, és világlátásomban, az élet egy folyton mozgó örök körforgás. Egy meg nem szűnő, de állandóan alakuló folyamat. Így számomra a halál nem az élet vége, hanem valami új kezdete. Születni-Élni-Meghalni-Kiválasztódni-Újraszületni... folyton körbe-körbe. Ennek révén választjuk magunknak az életfeladatot, a személyes fejlődés útján. De vannak az életünkben folyton visszatérő dolgok, feladatok. Vagy esetleg találkozunk olyannal először, ami nagyon ismerős, valami furcsa érzés a hatalmába kerít, valami megmagyarázhatatlan, és nem tudjuk megmagyarázni. Azt hiszem itt jön be a lélekvándorlás elmélete, mert ha hiszel a lélekvándorlásban akkor ez már átértékelheti bennünk az egész életünket. Érdemes ennek a gyökerét megkeresni, és válaszokat találni a kérdéseinkre, vagy esetleg megoldást találni a feladatainkra. De nézzük ennek a dolognak az ősi gyökerét.

Az ember nem csak testből (hús és vér) áll, hanem létezik bennünk valami ami mozgatja az élet rugóját. Valami különös ami kapcsolódik sok mindenhez körülöttünk. Akár egy embertársunk (szerelem), vagy akár gyermekeink (szeretet), vagy esetleg valami külső dologhoz (változó kedélyiség) nap, hold, csillagok. Ezek amolyan megmagyarázhatatlan, de érzékelhető dolgok. Valami ami bennünk van, ami tud önmagától létezni, de a mi részünk. Ez pedig a lelkünk. Tehát Test és Lélek: azaz ízig-vérig.

Az én világlátásomban, az ősi tanítás szerint az emberben hét lélek lakozik.

  1. szusz-lélek vagy lehelet-lélek
  2. íz-lélek vagy eleven-lélek
  3. az úgynevezett ember-lélek
  4. a ravaszság, és a bölcsesség-lelke
  5. férfi-lélek, vagy ember-lélek
  6. életerő-lélek
  7. árnyék-lélek

Az Ázsiában élő természetközeli népeknél ez ma még fellelhető, sőt hiedelemvilágukban még jelen van. De mi most az első kettővel foglalkozunk.

Ugye hallottuk már azt a közmondást, hogy kileheli magából a szuszt? Ez a testből kiszálló életet jelképezi egy élőlénynél, így az embernél is. Tehát a szusz-lélek ami földi életünk befejeztével, majdan visszakerülhet a világfa ágaihoz, hol lélekmadarak fészkelnek. Persze ez csak nagy vonalakban van így, mert számos tényező akad még ami ezt befolyásolhatja. De most nem szeretnék ebbe belemenni, mert ennek az ismertetőnek más a feladata. Ez a rövid kis ismertető, vagy bevezető csak egy kulcslyuk az ajtóban ami előttünk áll. De folytassuk tovább.

Az íz-lélek, vagy eleven-lélek, benne is van a nevében, hogy eleven, tehát élő, vagy külön élettere is van, külön mozgással rendelkezik, egy bizonyos kereteken belül. Ez az eleven-lélek el tudja hagyni úgy a testünket, hogy az életünk kimúlna, vagy akár képes olyan információkat tartalmazni, melyet lehet akár úgy jellemezni, hogy ismerős élmény, vagy érzés. Mi az, hogy elhagyni a testet? Hogyan? Néhány kulcsszó amely ehhez köthető, és segít elképzelni nekünk ezt az egészet: álom, belső utazás (mélyülés), révülés, meditáció (tűnődés), részegség (pszichotrop növények, alkohol, tudatmódosító szerek, stb.). Ez mind-mind erre utal, hipnózis, különböző lelki mélyülési technikák, irányított belső utazások, és hasonló gyakorlott technikákkal járhatunk eme dolgaink végére. Síppal-dobbal-nádihegedűvel, és persze ha nevezhetjük így általánosságban „sámán-technikákkal”. Figyelem! Fontos hogy tisztában legyünk azzal is hogy eme dolgok mivel járnak reánk nézve. Úgy hogy nem árt ha mindig tájékozódunk, érdeklődünk, s a megérzéseinkre hagyatkozunk. Kívánom, hogy mindenki találja meg a maga lélekvezetőjét.

Áldással!